فصل دوم سریال ترس از مردگان متحرک بسیار زودتر از تاریخ پخش فصل اول نسبت به پارسال از شبکه AMC پخش می شود.

 

قرار است فصل دوم این سریال در دو نیم فصل از ۱۰ آوریل ، یعنی دقیقا یک هفته بعد از پخش قسمت آخر فصل ششم سریال اصلی پخشش را شروع کند که هفت قسمت در بهار پخش می شود و هشت قسمت بعدی با فاصله ای چند ماهه در تابستان پخش می شود.

 

IMG_20160109_063127

تصویر فوق اولین تصویری است که از فصل دوم این سریال منتشر شده است.