وبسایت TV Line اولین تصویر رسمی از نیم فصل دوم فصل دهم سریال مردگان متحرک را منتشر کرد.