اینترتینمنت ویکلی اولین تصویر آلیشا در نیم فصل دوم فصل چهارم ترس از مردگان متحرک را منتشر کرد.

 

 

نیم فصل دوم فصل چهارم از ۲۲ مرداد پخش خود را از شبکه ی AMC آغاز خواهد کرد.

 

تصویر در سایز اصلی