آنچه در قسمت پیش گذشت…
پس از رسیدن گروه به پناهگاه، دینا، زنی که مسئول اونجاست ریک رو متقاعد
می‌کنه که بمونن و خونه در اختیارشون می‌ذاره و به هر کس مسئولیتی می‌ده.
گلن با پسر دینا سر از بین بردن زامبی که میخواست تارا رو بکشه، درگیر میشه
ریک کلانترشهر میشه و میگه اگه گروه قبلی باهاشون به مشکل برخوردن باید
الکساندریا رو ترک کنن