بررسی اسنیک پیک نیمه ی دوم فصل هفت سریال واکینگ دد

 

ویدئوی منتشر شده از نیمه ی دوم فصل هفتم شامل تصاویر متعددی می شود که لازم است با نگاهی عمیق تر به بررسی آن بپردازیم.

 

 

صدای ریک همزمان با آغاز ویدئو پخش شده و او دارد در مورد اتحاد الکساندریا،هیل تاپ و کینگدام برای مبارزه با نگان حرف می زند. در اولین صحنه ریک،توبین و در پس زمینه ی آنها آرون و اریک خیره به دروازه ی الکساندریا به نظر می رسند و اینطور می نماید که منتظر ورود کس یا کسانی هستند.

 

در ادامه آنچه می بینیم صحنه ای از ورود کامیون هایی به الکساندریا است که احتمالا متعلق به ناجیان است اما می توان در نظر گرفت که شاید به گروه دیگری مرتبط باشد.

 

 

در نمای بعدی  ریک و گروه در حال ترک هیل تاپ هستند که قاعدتا باید در ادامه ی ورودشان به آنجا در قسمت هشتم باشد.

 

 

 

دو نفر از اعضای کینگدام که یکیشان ریچارد است با اسب در جاده ای قدم گذاشته اند و در صحنه ی بعدی همچنان که صدای ریک به گوش می خورد تصویری از ازیکیل را می بینیم که در حال شنیدن حرف های کسی است، آنچه به نظر می رسد این است که او در حال حاضر به حرف های ریک گوش سپرده است اما ممکن است باز هم در تدوین بازی گوشی شده باشد و چون در صحنه ی بعد ریک و  تعدادی از اعضای گروه در آمفی تئاتر کینگدام بوده و ریک در حال صحبت کردن است اینطور به نظر برسد که صحنه ها در ادامه ی هم هستند.

 

 

هر چه هست مهم این است که ریک و گروه بالاخره با کینگدام آشنا شده و در حال گفتگو برای مبارزه با نگان هستند. آنچه در تصویر دیده می شود این است که عیسی جلوتر از همه ایستاده و شاید به این خاطر باشد که مانند کمیک او ریک و گروه را به ازیکیل معرفی می کند. قاعدتا آنها حداقل مورگان را هم ملاقات کرده و به این ترتیب از مرگ اعضای گروه و الکساندریا مطلعش نموده اند. شاید کارول را هم دیده باشند اما در این مورد نمی توانیم با قطعیت نظر دهیم چون او جایی خارج از کینگدام اقامت دارد و اگر در راه او را ندیده باشند، بعید است که در کینگدام ببینند.

 

 

در نمایی که ریک و میشون نشان داده می شوند، به نظر می رسد در کمین هستند اما حالت میشون  این موضوع را رد می کند چرا که برخلاف ریک او ایستاده و قطعا این حالت مناسبی برای مخفی شدن نیست هر چه هست آنها در حال انجام کاری هستند،شاید با گروه تازه وارد درگیر شده اند و یا شاید یک جستجوی ساده باشد. شاید هم قرار است به مبارزه با تعدادی زامبی بپردازند.

 

 

اما دیالوگی که در این صحنه به گوش ما می خورد این است: ” …we already started this, and we’re gonna win… whatever it takes…”

به نظر می رسد مخاطب صحبت های او ازیکیل باشد اما اگر بخواهیم احتمال دیگری را در نظر بگیریم تنها فرض موجود می تواند گرگوری باشد که البته به نظر نمی رسد ریک برای صحبت با او دوباره خودش را به زحمت بیاندازد. در حال حاضر آنها می توانند به سادگی گرگوری را ساکت کرده و راه خود را پیش بگیرند اما در هر صورت هر احتمالی را می شود در نظر گرفت چرا که هنوز گرگوری رئیس هیل تاپ است.

 

 

در صحنه ی بعد ریک،آرون،میشون و رزیتا را می بینیم که در مکانی ناشناخته هستند. ریک و بقیه با سلاح هایشان آماده باش بوده و نمی دانیم دنبال چه چیزی یا در حال چه کاری هستند.

 

 

نمای بعدی فردی با لباس اعضای کینگدام در یک طرف و ماشین هایی که متعلق به ناجیان است در طرف دیگر دیده می شوند. احتمالا دوباره معامله ای بین کینگدام و ناجیان قرار است شکل بگیرد.

 

 

 

 

بنجامین در جنگل به دنبال چیزی است، شاید او در دردسر بزرگی افتاده است که از آن بی خبر است.

 

 

 

کارل و دریل در تصویر بعدی در ماشینی که با زامبی ها احاطه شده با زامبی ها هستند،شاید دنبال چیزی می گردند،شاید در تله افتاده باشند و شاید در حال انجام ماموریتی هستند.

 

سایمون در الکساندریا به نظر می رسد،اینکه چرا او به الکساندریا آمده و آیا همراه نگان بوده یا تنها نمی دانیم،اما آن طرف ماشینی که سوار است دیوار الکساندریا دیده می شود.

 

 

صدایی که روی تصویر می شنویم متعلق به ریچارد است که می گوید:” … together we can beat them… we set things right … the time is now…”

احتمال دارد او در حال صحبت با ریک و ازیکیل باشد.

 

ریک در ماشین با سرعت زیاد در حال تعقیب کسی به نظر می رسد و ممکن است هر فردی باشد.

 

 

مشکلی در معالمه ی ناجیان و کینگدام به وجود آمده آنها اسلحه هایشان را رو به هم گرفته اند،شاید این یکی از جرقه های جنگ یا پذیرش مبارزه علیه ناجیان از طرف کینگدام باشد. شاید کسی در اینجا زخمی یا کشته شود و شاید هیچ  اتفاق خاصی نیافتد،هر چند ما قبلا صحنه ای مشابه داشته ایم و به نظر می رسد باید منتظر چیز متفاوتی در معامله ی این صحنه وجود داشته باشد.

 

 

دریل در حال کتک زدن  شخصی است که او را نمی شناسیم. این فرد ممکن است از ناجیان،گروه جدیدی که قرار است به سریال بیایند یا هر کس دیگری باشد. مثل اینکه از این پس دریل را زیاد قرار است در حال کتک زدن ببینیم مخصوصا اگر فرد مقابلش غریبه باشد!

 

 

ریچارد در حال صحبت کردن و ازیکیل کنار او دیده می شود. آیا اینجا کینگدام است؟ به نظر نمی رسد اینطور باشد،شاید این اتاقی در هیل تاپ باشد چرا که معمولا ازیکیل گفتگوهایش را در آمفی تئاتر مخصوصش انجام می دهد نه چنین فضایی.

 

 

ریک در محاصره ی زامبی ها به نظر می رسد. شاید این همان صحنه ای باشد که کارل و دریل را در ماشینی که زامبی ها دورش را گرفته بودند دیدیم. این واکرها از کجا آمده اند؟ آیا کسی تله ای برای گروه گذاشته؟ اگر آری چه کسی؟ گروه تازه واردی که در قسمت هشتم پایشان به سریال باز شد؟

 

 

در صحنه ی  بعدی ریک به ازیکیل می گوید:” … join us in fighting them  … ”

 

احتمالا منظورش از ما الکساندریا و هیل تاپ است. این یعنی هیل تاپ قبلا مبارزه را به هر نحو پذیرفته است.

 

و این هم زامبی گاوی پشت سر ریک!

 

 

 

آنچه روشن است در نیمه ی دوم فصل با اتفاقات و ماجراهای زیادی رو به رو هستیم. جنگ با نگان،رویارویی و دفع دشمنان جدید،راضی کردن گروه های دیگر برای جنگ،خطرات گوناگونی که شخصیت ها با آن رو به رو می شوند، دیدار دوباره ی گروه با مورگان و به خصوص کارول و باز هم نگان اما برای دیدن همه چیز باز هم طرفداران واکینگ دد باید صبورانه منتظر باشند!