عکس با سایز اصلی

 

این بیلبورد تبلیغاتی بر سطح شهر نیویورک ، بر روی دیوارها نصب شده است.