یکی از هواداران سریال دست به کار جالبی زد و چهره ی شخصیت های سریال را با هم ترکیب کرد.

 

ریک – زامبی :

 

 

کارل – هرشل :

 

 

تی داگ – دریل :

 

 

لوری – مرل :

 

 

مگی – گلن :

 

 

کارول – دریل :

 

 

همه :