کنجکاوی زیادی برای طرفداران سریال مردگان متحرک وجود دارد که در سریال فیر د واکینگ دد کاراکتر ها ، واکر ها رو چی صدا می کنن؟ما معمولا اون ها رو زامبی خطاب می کنیم.

ولی این کاراکتر ها به جسد هایی که احیا شده اند و در خیابان های لس آنجلس سرگردان راه می روند و ناله می کنند و گاز می گیرند چه می گویند؟

نامی که استفاده می شود باید با سریال مردگان متحرک متفاوت باشد.در مصاحبه هایی که از بازیگران فیر گرفته شده اونا همه شون مرده ها رو واکر صدا زدن!!!

این واقعا هیجان انگیز است که چی صدا میشن واکر ها؟!!!