دنیل شارمن در فصل پنجم ترس از مردگان متحرک نقش تروی را ایفا خواهد کرد.

در حالی که جزییات درباره ی نحوه ی بازگشت شخصیت تروی نامشخص است اما اعلام شده که تروی در فصل پنجم این سریال باز خواهد گشت.

همچنین مشخص نیست که او در چند قسمت از فصل پنجم حضور خواهد داشت.

تروی در فصل سوم این سریال معرفی شد و در پایان همان فصل با چکشی که مدیسون به سرش زد کشته شد، اما با این حال تعدادی از هوادارها اعتقاد دارند که او زنده است و در فصل پنجم برای انتقام باز میگردد.