نگان مانند یک بمب اتم است.

 

این شروع صحبت های تازه ی رابرت کرکمن درباره نگان است.

 

صحبت های تازه ی رابرت کرکمن در مورد نگان :

 

“فرق گروه نگان با بقیه ی گروه های منفی که تا الان توی سریال بودن ، عدم هرج و مرج در گروهشه.من فکر می کنم ناجیان سازمان یافته اند.گرگ ها روانی هستن ، ترمینوسی ها دارای نقاط ضعف بسیاری بودند ، ولی نگان خاصه.مواجهه ی ریک و نگان ، مواجهه ی بهترین با بهترین است.همه چیز قراره با رویارویی این دو نفر جالب بشه.این گروه کاملا متفاوته با گروه هایی که تا الان ریک باهاشون برخورد داشته.”