واکر های فصل ششم دیگه اوج پوسیدگی رو به خودشون گرفتن

فصل ششم با این واکر ها واقعا هیجان انگیزه

the-walking-dead-season-6-walkers-658px-1

the-walking-dead-season-6-walkers-658px-3

the-walking-dead-season-6-walkers-658px-4