بعضی از طرفداران بعد از مرگ ساشا فکر کردن که مرگ ساشا به خاطر حضور او در پیشتازان فضا بوده.

 

اما دقیقا اینطور نبوده. یک روز بعد از اینکه صحنه ی فیلمبرداری مرگ ساشا در قسمت پایانی فصل هفتم فیلمبرداری شد ، پیشنهاد بازی در پیشتازان فضا به سونیکا مارتین گرین داده شد.

 

سونیکا مارتین گرین در این رابطه گفت :

 

“از خدا بابتش خیلی سپاسگذارم. من نمیتونستم بیشتر توی سریال بمونم چون اتفاقی بود که در هر صورت در حال وقوع بود. بعدش ما قسمت پایانی فصل هفتم رو فیلمبرداری کردیم و دقیقا کمی بعدش بحث پیشتازان فضا به میان اومد. میدونم که بعضی از مردم فکر میکنن من به خاطر پیشتازان فضا سریال رو ترک کردم ولی اینطوری نبود. من واقعا در مورد اینکه بعد از ترک واکینگ دد میخواستم چیکار کنم نگران بودم و وقتی پیشنهاد بازی پیشتازان فضا بهم شد با خودم گفتم “وای خدا…این غیر قابل تصوره!” این مثل رفتن از یک میراث (واکینگ دد) به میراث (پیشتازان فضا) دیگه ای بود. پیشتازان فضا در قلب بسیاری از مردم جا داره.”