در رای گیری رسمی که انجام شد و شخصیت های منفی یکی یکی از دور رقابت ها کنار می رفتن در نهایت شین والش تونست به عنوان بهترین شخصیت منفی سریال مردگان متحرک انتخاب بشه.

 

 

در دور اول شین تونست افسر پلیس بیمارستان ، یعنی گورمن که قصد تجاوز به بث رو داشت شکست بده. در دور دوم هم شین ، جیدیس ، رهبر تازه وارد باند زباله رو از پیش رو برداشت.

 

و اما در دور سوم یک اتفاق بزرگ افتاد و شین تونست نگان رو که خیلی ها بزرگترین شخصیت منفی مردگان متحرک به حسابش میارن شکست بده.

 

در رای گیری دور آخر ، شین ۸۸ درصد آرا رو در مقابل ۱۲ درصد آرای فرماندار به دست آورد و به عنوان بهترین شخصیت منفی سریال انتخاب شد.