قسمت اول :

عنوان : “چشم بینا”

ﻧﻮیسنده : ﺩﯾﻮ ﺍﺭﯾﮑﺴﻮﻥ

کاﺭﮔﺮﺩﺍن : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ

خلاصه داستان : “خانواده ی کلارک خود را در یک مخمصه و وضعیت وخیم پیدا می کنند و باید با هم کار کنند تا یک مسیر امن پیدا کنند.”

 

قسمت دوم ”

عنوان : “مرز جدید”

ﻧﻮیسنده : ﻣﺎﺭﮎ ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍن : ﺍﺳﺘﻔﺎﻥ ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ

خلاصه داستان : “استرند در راه تلاش برای گرفتن قدرت بیشتر در خارج از حوزه ی خود با  مقاومت رو به رو می شود.”

 

گفتنی است که قسمت اول و دوم فصل سوم در یک روز پخش می شوند.