سریال مردگان متحرک به طور رسمی در فصل یازدهم به اتمام میرسد. فصل یازدهم یک فصل فوق العاده بزرگ خواهد بود که در 24 قسمت ارائه خواهد شد که پخش آن از پاییز 2021 آغاز خواهد شد.

پخش این 24 قسمت تا اوایل سال 2022 طول خواهد کشید. هنوز مشخص نیست که پخش این 24 قسمت به سه بخش 8 قسمتی تقسیم خواهد شد یا دو بخش 12 قسمتی.