اسپویل از کمیک

 

در قسمت ۱۶۷ کمیک ، اندریا کشته شد. اندریایی که در کمیک با ریک در ارتباط بود و همچنین جای مادر کارل رو پر کرده بود.

 

اما با توجه به اینکه اندریا در فصل سوم سریال کشته شد ، سازنده ها میشون رو جایگزین او کردند و او با ریک وارد رابطه شد. داستان میشون در سریال در حال حاضر داره از داستان اندریا در کمیک پیروی میکنه.

 

آیا مرگ اندریا در کمیک خبر از مرگ میشون در سریال رو میده؟ شخصیت میشون در کمیک هنوز زنده ست و اتفاقاتی که برای شخصیت ها در سریال و کمیک پیش میاد به طور عجیبی پیچیده شده.

 

میشون جای اندریا در سریال میمیره؟ یا مثل میشون در کمیک همچنان زنده میمونه؟

 

تهیه کننده ی سریال اسکات گیمپل معمولا دوست داره داستان سریال و کمیک خیلی به هم شبیه نباشند ، مخصوصا در سرنوشت شخصیت ها. اسکات اصلا دوست نداره هواداران سریال بتونن وضعیت مرگ و زندگی شخصیت های سریال رو از روی کمیک پیش بینی کنند.

 

بنابراین باز هم نمیشه گفت که میشون سرنوشت اندریا در سریال رو خواهد داشت و نمیشه این نظریه رو هم رد کرد.

 

همه چی به سازنده ها بستگی داره اینکه داستان سریال رو مثل کمیک پیش میبرند یا نه…