در لحظات آخر قسمت اول فصل نهم، مگی عصبانیت خود را سر گرگوری خالی کرد. گرگوری مگی را فریب داد و او را به جایی فرستاد که پدر کن منتظر او بود تا مگی را به قتل برساند، اما در این راه ناموفق بود و به عنوان مجازات، گرگوری اعدام شد.

 

مگی کل افراد هیلتاپ را مجبور کرد که اعدام گرگوری را تماشا کنند و بعد از توضیح اینکه عواقب خیانت همچین مجازاتی است به دریل دستور داد که حکم را اجرا کند.

 

آخرین کلمه ی مگی در این قسمت “بیارش پایین” بود، دقیقا شبیه به دیالوگ مگی در کمیک.

 

 

در قسمت ۱۴۱ کمیک، گرگوری سعی کرد تا خود مستقیما مگی را بکشد. او چیزی داخل نوشیدنی مگی ریخت و مگی بعد از مسمومیت فهمید که گرگوری قصد کشتن او را داشته، اما درست همان موقع عیسی وارد صحنه شد و گرگوری گیر افتاد و مگی نجات پیدا کرد.