یک شخصیت و کاراکتر جدید با نام “اورین” به طور قطعی به سریال مردگان متحرک اضافه خواهد شد که گفته می شود یکی از کاراکتر های کمیک است.

این کاراکتر با اینکه نامش “اورین-Orin” است ولی اطلاعاتی که از او به دست آمده نشان می دهد شخصیتش عجیب به نگان شباهت دارد.

این اطلاعاتی است که از او به دست آمده:

فردی بین ۳۰ تا ۴۰ سال ، از نظر فیزیکی با ابهت ، هوشمند ، وحشی ، ترسناک ، خطرناک ، مرگبار ، خنده دار ، جامعه ستیز و دارای خلق و خوی کاملا وحشیانه است.او یکی از قوی ترین شخصیت های سریال تا به حال است.

در صورتی که این کاراکتر نگان نیست پس کیست؟

احتمال زیاد این کاراکتر همون نگانه که به “اورین” تغییر نام پیدا کرده و قسمت آخر فصل ششم به سریال وارد می شود.با توجه به قطعی شدن حضور کاراکتر های عیسی و گریگوری در سریال ، نگان نیز به سریال اضافه خواهد شد چون اندکی بعد از ورود کاراکتر های عیسی و گریگوری به کمیک سر و کله ی نگان نیز پیدا می شود.