بالاخره بعد از مدت ها انتظار پوستر رسمی فصل هشتم منتشر شد.

 

 

کیفیت اصلی پوستر