نیم فصل دوم سریال ترس از مردگان متحرک از تاریخ ۲۲ مرداد پخش خود را از شبکه ی AMC آغاز می کند.