۳۰ تصویر و ۱ پوستر جدید از فصل هشتم منتشر شد. سری اول تصاویر توسط IGN و سری دوم توسط اینترتینمنت ویکلی منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کل عکس های سری اول با کیفیت اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کل عکس های سری دوم با کیفیت اصلی