×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

Comic Book

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

نگان قرار بود در جلد 174 کمیک کشته شود

نگان قرار بود در جلد 174 کمیک کشته شود

رابرت کرکمن خالق مردگان متحرک در بخش Letter Hacks کمیک جدید “زندگی نگان” اعتراف کرد که این مگی نبوده که زندگی نگان رو بخشیده، بلکه …

اخبار 30 شهریور 1399