×

کلمه ی مورد نظر خود را وارد کنید و سپس Enter بزنید، برای خروج کلید ESC را بزنید

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

سایت هواداران سریال مردگان متحرک

زمان باقی مانده تا پخش قسمت بعدی

00 روز : 00 ساعت : 00 دقیقه : 00 ثانیه

Season 10

اخبار هیجانی سریال هارا دنبال کنید !

دو چشم و یک حقیقت

دو چشم و یک حقیقت

  نویسنده: Mozhdeh_6829   یعنی آلفا تنها کاراکتریه که مرده و زنده اش رو مخه! اول اینکه، نگان با اینکه فقط روی حرف کارول، حاضر …

مقالات 14 فروردین 1399